webbLots.se

Bild på en fyr

WebbLots ger support och instruktionsmaterial för hur man skapar webbsidor med CMS Made Simple.

Ta gärna kontakt för information om supportavtal eller timbaserad support utöver det fria material som finns här på sidan.

CMS Made Simple

Instruktionsfilmer:

Skriven manual:

Övrigt

Minska storlek på bilder (Instruktionsfilm för hur man minskar ner sina bilder så att de passar bättre för en webbsida)

I filmen används PhotoResizer, ett praktiskt program för Windows som gör det enkelt att ändra storlek på många bilder på en gång. Om du vill ha en annan storlek än 700 (som används i filmen), ändrar du bara namnet på PhotoResize! Istället för PhotoResize700G.exe kan du t ex ändra filnamnet till PhotoResize250.exe för max 250 pixlar bildbredd/höjd. Ändrar du till PhotoResize250RO.exe kommer den att söka igenom även underiggande mappar (R=rekursivt) och du slipper trycka bort den svarta rutan med Enter (= O). Du kan kombinera dem på olika sätt.